Björn Vikström Psykoterapi och konsultation

 

Gränsområden

 

Ett område som jag kommit att fördjupa och kliniskt specialisera mig inom, är de mänskliga gränsområden som handlar om upplevelsen av vårt jag, vår identitet och vår känsla av själv. Vad är jaget? Finns det? På vilka grunder vilar vår föreställning om vår separata existens? Denna inriktning har inneburit att jag speciellt intresserat mig för två existentiella fält där dessa frågor ställs på sin spets:

 

Dels psykoser och psykosnära tillstånd där jaget upplevs som hotat av upplösning och förintande. Hela panoramat av psykossymtom kan förstås som psykets yttersta försvarsåtgärder och ses som desperata försök att rädda någon del av jaget. Jag har arbetat många år med psykoser och psykosnära tillstånd, såväl som kliniker, som handledare och som lärare. Erfarenheten har lärt mig att det finns goda möjligheter att återhämta sig, helt eller delvis från dessa bekymmer. Det är en myt att psykoser skulle vara kroniska biologiska sjukdomar eller funktionshinder.

 

Schizofrenipsykoterapins yttre skelett, Insikten 2005:2. artikel

 

Psykospsykoterapi som konstnärskap (bokrecension), Insikten 2005:5. artikel

 

 

Det andra fältet där frågan om jaget och vår separata existens står på spel är i de andliga livsperspektiven. Speciellt har jag intresserat mig för, och återkommande arbetat med, de mänskliga gränsområden som kan benämnas andliga nödsituationer. Det är lägen där andliga uppvaknanden grumlas av personlig psykologi med en ibland psykosnära förvirring och vilsenhet om följd. Det kan vara svårt att som andligt sökande hitta förståelse och få hjälp från omgivning och sjukvård i dessa ofta utsatta livslägen.

 

Vasagatan 58, 411 37 GÖTEBORG

tel 0708-837678