Björn Vikström Psykoterapi och konsultation

 

Handledning

 

Jag är utbildad psykoterapihandledare. Har genom åren alltmer kommit att införliva det relationella perspektivet i de flesta former av handledning.

 

Till det yttre är det skillnad på psykoterapihandledning och att handleda i socialt arbete eller vid boendestöd etc. Det gemensamma är dock den mänskliga relationen som står i centrum.

 

Betoningen på den enskilde patienten/klienten eller mer betoning på behandlaren/terapeuten/socialarbetaren är viktiga avvägningar beroende på det specifika fallet/omständigheterna.

 

Det relationella bidraget fördjupar förståelsen av de specifika relationer som är inblandade, och hur de påverkar varandra. Där handledningsrelationen är en viktig del.

 

Som handledare är jag upphandlad av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och av Gryning vård AB och anlitas som psykoterapihandledare av Göteborgs universitet på Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet.

 

Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning, Insikten 2009:5 artikel

 

Några reflektioner över psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv. Insikten 2011;2 artikel

 

 

 

 

 

Vasagatan 58, 411 37 GÖTEBORG

tel 0708-837678